Edita a imaxe do equipo

Editar información do equipo