Loading...
Contacto
Datos persoais e contacto

PROTECCION DATOS e CESION IMAXE.

Tódolos datos aportados serán incluidos nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado e suxeito baixo a responsabilidade da ESCOLA BASKET XIRIA, CIF G-70.045.844. A finalidade deste ficheiro é cumprir coas disposicións legais vixentes, atender consultas e calquera tipo de xestión realiza por calquera dos medios de comunicación do Club, así como informarlle puntualmente das nosas novidades e a confección de estudos estadísticos.  Esta entidade garante a protección e confidencialidade dos datos que proporcionen @s nos@s xogador@s, soci@s, abonad@s, usuari@s e demáis persoas. 

Autorizo a utilización de imaxes realizadas pola ESCOLA BASKET XIRIA, para aproveitamento do CLUB e dos seus recursos de promoción escrita/dixital e redes sociais , de carácter universal, gratuítos e abertos con fins promocionais das actividades realizadas e promovidas pola entidade e para unha difusión non comercial. Así mesmo dou o meu consentimento para que, dada a natureza do CLUB, ditas imaxes poidan ser cedidas a medios de comunicación e entidades que favorezan a promoción das citadas actividades, sempre que se axuste ás condicións da promoción da actividade física e do deporte.

A recollida e tratamento farase de acordo coa la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal e ó amparo do disposto no artigo 12.1 da Ley Orgánica 1/1992 sobre protección da seguridade cidadá. Informámoslle de que pode exercitar en cualquer momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, sobre os seus datos persoais, comunicándoo por escrito a ESCOLA BASKET XIRIA, na Rúa Muíño da Pintura nº 4 - CP 15.100 Carballo (A Coruña), ou enviando un e-mail a: club@escolabasketxiria.com.

Contacte connosco
Nome:
BASKET XIRIA
e-mail:
club@escolabasketxiria.com
Número de teléfono:
607 847 925
Enderezo:
Rúa Muiño da Pintura, nº 4 (Pav. IES Isidro Parga Pondal). CARBALLO (A Coruña)
Como chegar